Ortodoncie

Ortodoncie

Průběh léčby

1. Osobní konzultace

První Vaše setkání s námi probíhá při konzultaci. Vyšetříme Vás a nastíníme možnosti ortodontické léčby, její výhody, ale také komplikace a omezení, které s léčbou souvisí. Probereme finanční a časovou náročnost léčby. Na základě získaných informací se rozhodnete, zda chcete ortodontickou léčbu podstoupit či ne.

2. Vstupní vyšetření

Pokud se rozhodnete pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, kdy zavedeme zdravotní dokumentaci. To zahrnuje rentgenové snímky, otisky chrupu a fotodokumentace. Na základě těchto vyšetření stanovíme individuální léčebný plán.

3. Stanovení léčebného plánu

Léčebný plán s Vámi důkladně prodiskutujeme a budete-li s ním souhlasit, stává se závazným. K dosažení co nejlepších výsledků je tedy nežádoucí v průběhu léčby vyžadovat změny plánu – jako např. léčit aparátem jen v jedné čelisti nebo odstoupit od extrakcí stálých zubů.

4. Aktivní fáze léčby

Aktivní fáze léčby začíná předáním snímacího aparátu a jeho pravidelným nošením nebo nalepením fixního aparátu a jeho pravidelnou aktivaci.

Přejít

5. Retenční fáze léčby

Po sejmutí fixního aparátu následuje fáze retenční – stabilizační.

Přejít