Spolupráce pacienta

Pravidelné kontroly

Bohužel termín kontroly nejsme schopni dohodnout jen na dobu po vyučování, snažíme se ale naplánovat návštěvy tak, aby Vám to co nejvíce vyhovovalo – např. v době méně důležitých vyučovacích hodin. Na prvních návštěvách si přejeme přítomnost rodičů, hlavně pro písemné schválení plánu léčby, na kontroly léčby, pokud je to možné, mohou děti jezdit samy.
Jestliže však nejsou dodržovány termíny kontrol, dochází k zbytečnému prodlužování léčby. Navíc je-li fixní aparát delší dobu bez dozoru, může způsobit nežádoucí účinky.

Nedodržování návštěv v ordinaci je oprávněným důvodem k vyřazení z léčby před jejím dokončením.
Vaší povinností je také docházet 2x ročně na pravidelné preventivní kontroly k Vašemu ošetřujícímu stomatologovi.

Při léčbě fixním aparátem 1x za 4-6 týdnů, při léčbě snímacím aparátem 1x za 3 měsíce.

Ústní hygiena

Při léčbě fixním aparátem je nutné čistit si zuby po každém jídle. Musíte si zvyknout nosit kartáček stále s sebou – do školy, do práce, na pravidelné kontroly k nám a úplně všude, kde budete konzumovat jídlo. Při nedostatečné hygieně vznikají na zubech skvrny z důvodu odvápnění skloviny (obr.dodám). Proto dbát na prvotřídní hygienu je základem ortodontické léčby a pacienti, kteří tuto podmínku nesplňují, nemohou léčbu fixním aparátem vůbec začít.
Nedostatečná hygiena je bohužel nejčastější důvod pro předčasné sejmutí fixního aparátu. Nemůžeme si dovolit devastaci chrupu z důvodu léčby kosmetické vady.

Po nasazení fixního aparátu probíhá hygienická instruktáž ohledně péče o aparát s praktickou ukázkou správné techniky čištění. I když tento výkon nehradí pojišťovna, poskytujeme Vám jej zdarma. Jestliže však zjistíme špatnou hygienu v dalších návštěvách, doporučujeme individuální hygienickou péči našimi sestřičkami. Tyto návštěvy již hradí pacient.